10 největších problémů Krnova pro rok 2014 ověřeno

18.01.2014 11:10

Krnov - Začátkem listopadu 2013 proběhl druhý ročník Fóra Zdravého města Krnova, na kterém jeho účastníci nadefinovali celkem 17 dílčích problémů a posléze vybrali 11 největších. V průběhu prosince probíhala veřejná anketa, jejímž cílem bylo ověřit, zda s uvedenými problémy souhlasí také ostatní občané. Vyhodnocení ankety a seznam ověřených problémů naleznete na webových stránkách Krnova www.krnov.cz. Materiál bude projednán na nejbližším zasedání Komise Zdravého města Krnova a MA21 a posléze předložen Zastupitelstvu města Krnova na jeho březnovém zasedání.