Anketa – ověření deseti největších problémů města Krnova

12.11.2013 14:40

Začátkem listopadu 2013 se v Krnově uskutečnilo 2. Fórum Zdravého města Krnova, na kterém jeho účastníci nadefinovali 17 hlavních problémů města a posléze zvolili 11 největších. Cílem této ankety je ověřit, zda s uvedenými problémy souhlasí i ostatní občané.

Anketní lístky jsou k dispozici také v tištěné podobě, a to v informačním centru na Hlavním náměstí, stejně jako v městské knihovně (včetně jejich poboček). Na těchto místech lze vyplněné dotazníky současně odevzdat.

Anketa probíhá do 17. prosince 2013, její výsledky budou uveřejněny v průběhu ledna 2014 a posléze předloženy Zastupitelstvu města Krnova na jeho nejbližším zasedání.

ANKETA!