Den stromů v Zoo Ostrava

16.10.2013 22:11

V ostravské zoologické zahradě se v neděli 20. října poprvé uskuteční oslavy Dne stromů. Zoo se tak připojí k mezinárodní akci s více než stoletou tradicí, jejímž cílem je připomenout nezastupitelný význam stromů a zeleně vůbec pro existenci všech živých bytostí na naší planetě.

Areál Zoo Ostrava se nachází v ojedinělé lokalitě Velkého ostravského lesa nedaleko centra města. V původních lesních porostech, které zaujímají téměř 2/3 rozlohy areálu, jsou dominantní zejména buky lesní, z nichž mnohé zde rostou už přes sto let. Kromě buků najdeme v lese na 400 dalších druhů planě rostoucích rostlin. Tato unikátní lokalita je tedy doslova předurčena ke konání akce o stromech a pro stromy. A na co se mohou v neděli návštěvníci těšit?

Protože je podzim nejvhodnějším obdobím k výsadbě dřevin, zasadíme v rámci akce na dvou vybraných místech několik stromků. Do sázení se mohou zapojit sami návštěvníci a případně se inspirovat k tomu, aby si třeba podobně zasadili stromky i na vlastní zahrádce. V 11 hodin začneme sázet u altánku na Včelí stezce. Tady to budou zejména bohatě kvetoucí dřeviny, které mohou sloužit jako zdroj vydatné potravy pro včely a další opylovače, např. morušovník, speciální odrůdy jabloní a hrušní.

Druhá etapa sázení proběhne od 13 hodin na nově vybudovaných ostrovech pod pavilonem Čitván. Zde to budou původní dřeviny ČR. Pro děti budou v mezidobí (tj. od 11 do 13 hod.) připraveny hry a aktivity o stromech. V případě příznivého počasí budou probíhat přímo na místech sázení, za deště v prostorách výukového centra. Kdo bude mít chuť, může si tento den zasoutěžit ve sběru žaludů.

Stromky, nářadí a další potřebné věci k sázení budou zájemcům k dispozici na místě. Se sázením budou pomáhat pracovníci zoo a dále dobrovolníci, kteří nemalou měrou zajišťují organizaci většiny doprovodných akcí pro veřejnost. Akce je součástí projektu, který finančně podpořil Moravskoslezský kraj.

Fotogalerie