Do sportu, kultury a sociální oblasti míří v Krnově devět milionů korun

15.03.2014 09:22

Krnov - Také v letošním roce město Krnov finančně podpořilo poskytovatele sociálních služeb, sportovní kluby a oddíly, školy, sdružení dětí a mládeže, pořadatele kulturních akcí, občanská sdružení či vydavatele publikací týkajících se města.

Na jejich aktivity jim v prvním kole podávání žádostí o veřejnou finanční podporu ze svého rozpočtu přispělo téměř devíti miliony korunami. Uzávěrka druhého kola pro dotační programy S2, K2, K3, K4 je 30. dubna. Dotační tituly a podrobný rozpis podpořených žádostí je zveřejněn na webových stránkách města www.krnov.cz / Město Krnov / Dotační programy města.

Administrátorem dotačních programů je odbor školství, kultury a sportu MěÚ Krnov, Bc. R. Zdráhalová, tel. 554 697 402, rzdrahalova@mukrnov.cz; odborné dotazy v oblasti sportu podá ing. Bc. M. Vyležíková, tel. 554 697 412, mvylezikova@mukrnov.cz.