Druhé mládě orlosupa je vychováváno ve Vídni

21.03.2014 17:47

Jak jsme informovali  5. března, bylo nutné pro druhé mládě orlosupa bradatého, které se v ostravské zoo vylíhlo 3. března, najít vhodné náhradní pěstouny. To se nakonec povedlo a mládě bylo ve stáří šesti dnů podloženo zkušenému páru orlosupů ve vídeňské Zoo Schönbrunn.

Mládě se vylíhlo z druhého vejce, které bylo z hnízda rodičů odebráno, a inkubace následně probíhala v líhni v chovatelském zázemí. U orlosupů existuje jev zvaný siblicida, kdy silnější mládě usmrtí to slabší. Aby se zvýšil počet úspěšně odchovaných mláďat a tedy i mláďat poskytnutých pro vypuštění do volné přírody, bylo později snesené vejce při první kontrole hnízda odebráno do líhně.

Na hnízdě v současné době zůstává starší mládě, o které rodiče vzorně pečují, a mládě už také značně povyrostlo. V inkubátoru vylíhlé mládě bylo pravidelně krmeno ošetřovateli. Vzhledem k tomu, že je ale důležité, aby i toto mládě bylo odchováno příslušníky svého druhu a ne člověkem, probíhala v tu dobu intenzivní jednání s koordinátorem chovu orlosupů bradatých, panem Hansem Freyem z rakouské chovné stanice v Haringsee, abychom pro mládě našli vhodné náhradní rodiče. Pro adopci byl nakonec vybrán zkušený pár ve Vídni, který v minulých letech odchoval již několik mláďat, letos však vlastní mládě neměl.

Dne 8. března 2014 byl šest dní starý orlosup převezen do Vídně a podložen náhradním pěstounům (samec pochází z Moskvy, samice z chovné stanice v Haringsee). Ještě týž den slavil „orlosupí tým“ úspěch – mládě bylo rodiči bez problémů přijato. Týden starý orlosup aktivně žadonil o potravu. Samice – po chvilce zahřívání – začala trhat dostatečně malé kousky potravy, které mládě s chutí přijímalo.

Orlosup bradatý (Gypaetus barbatus) obývá ostrůvkovitě horské a vysokohorské oblasti Afriky, střední Asie, jižní Evropy a znovu také Alpy. V minulosti byl tento impozantní dravec právě zde člověkem vyhuben. Poslední zástřel je datován z roku 1913. Od 80. let minulého století probíhá projekt návratu orlosupů bradatých do Alp, do kterého je zapojeno přes 35 evropských zoologických zahrad, dále správy národních parků v Alpách, Světový fond na ochranu přírody (WWF) a také speciálně pro orlosupy zřízené chovné stanice. Jen díky nezměrnému úsilí se podařilo orlosupy do Alp navrátit a dnes v této oblasti volně žije asi 200 ptáků.

Ostravská zoologická zahrada je do projektu zapojena od roku 2009. Do konce loňského roku zdarma poskytla pro vypuštění do přírody 8 mláďat orlosupů. Doufáme, že i letošní mláďata budou létat nad Alpami. Tento úspěšný projekt naplňuje jeden z hlavních cílů moderních zoologických zahrad, tj. přispět k zachování biologické rozmanitosti, a zároveň představuje konkrétní nápravu škod způsobených přírodě lidskou činností.