Hodnoty prachu v ovzduší jsou opět nadlimitní

27.01.2014 18:54

Krnov - Opavská stanice měřicí kvalitu ovzduší zaznamenala v pondělí 27. ledna zhoršení aktuálních imisních hodnot. Hodnota průměrných 24hodinových koncentrací prašného aerosolu byla 151  mikrogr./m3, přitom imisní limit je 50 mikrogr./m3. Přestože se během dne může situace mírně zlepšovat, ve večerních hodinách se budou pravděpodobně opět zhoršovat rozptylové podmínky a hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací prašného aerosolu se budou nadále pohybovat několikanásobně nad imisním limitem.

Hlavně starším lidem, dětem a nemocným se doporučuje omezit pobyt venku, není vhodné venku sportovat, větrat by se mělo jen krátce a intenzívně. Doporučuje se zvýšit přísun vitamínů, zejména vitamínu C, nekouřit, vyhýbat se zakouřeným prostorám. Žádoucí je rovněž minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí. Aktuální údaje o stavu ovzduší  lze získat také na str. 178-181 Teletextu ČT (str. 180) nebo na automatickém záznamovém zařízení ČHMÚ, tel. č. 596 900 265.