I slůňata stůňou – zapojte se spolu se Zoo Ostrava do výzkumu sloních nemocí

14.04.2014 18:55

Zoo Ostrava vyhlašuje veřejnou sbírku, jejíž čistý finanční výtěžek bude poskytnut renomovanému vědecko-výzkumnému institutu za účelem výzkumu nemocí slonů.

Vznik této myšlenky je spojen s narozením v pořadí již třetího mláděte slona indického v Ostravě, samičky narozené dne 4. února 2014. Toto slůně bude do mezinárodní plemenné knihy indických slonů zapsáno pod označením OST Nr. 3 a vzhledem k velmi nejistým prognózám na dožití se dospělosti nebude ani pojmenováno žádným jiným jménem. Malá samička měla od narození problémy s příjmem potravy a prakticky celou dobu probíhá nesmírně komplikovaný pokus o odchov mláděte.

V současné době je známa celá řada nemocí postihující slony jak v lidské péči, tak i ve volné přírodě. Jedna z nejnebezpečnějších nemocí je tzv. sloní herpes. Ten je způsoben komplexem herpes virů a pro slony indické, a zatím v menší míře i pro slony africké, je často smrtelný. Postihuje zejména mladá zvířata do 7 let věku nebo zvířata oslabená stresem či jinou nemocí.

Nejvíce jsou tímto onemocněním (a mnoha dalšími nemocemi) postiženi právě ti jedinci, kteří se z nejrůznějších důvodů nedostali k mateřskému mléku a museli být odchováváni pomocí umělé výživy. Nemoc se však neomezuje pouze na tato zvířata, ale velmi významně ohrožuje i všechna ostatní slůňata, nejvíce pak v době odstavu – tj. v době, kdy přestanou přijímat mateřské mléko.

Relativně donedávna se soudilo, že tato nemoc se vyskytuje pouze v chovech zvířat v lidské péči. V posledních letech však postoupil výzkum mnohem dál i u zbytkových populací slonů indických žijících ve volné přírodě a zjistilo se, že tato nemoc existuje nejméně 4 milióny let a drtivá většina slonů v lidské péči již tento virus v neaktivní podobě v sobě nosí. Navíc nepostihuje pouze mláďata slonů a slony v lidské péči, ale i divoce žijící zvířata. (Toto onemocnění tedy není způsobené špatnými podmínkami v chovu či zanedbáním péče.) S rapidním úbytkem životního prostoru slonů a s postupující rychlou fragmentací sloních populací se tato nemoc může brzy stát velmi vážným problémem pro přežití slonů indických jako celého druhu.

Proti této nemoci, která má velmi rychlý průběh a jejíž počáteční příznaky připomínají běžná onemocnění slonů, doposud neexistuje žádná fungující vakcína. Dokonce byl zaznamenán případ, kdy mládě uhynulo již pouhých 10 hodin od projevení prvních příznaků. Zahraniční zdroje uvádějí, že herpes virus zapříčinil k dnešnímu dni až 80 úhynů slonů v zoologických zahradách.

V současné době probíhá intenzivní výzkum nejen této nemoci, ale i řady dalších pro slony nebezpečných onemocnění. Jedním z mnoha cílů výzkumu je najít účinnou látku, která chrání slony indické v přírodě, kde k úhynu mláďat na herpes virus dochází doposud v podstatně menší míře. Možným vysvětlením by mohly být některé přirozené složky potravy bohatě zastoupené v jejich původní domovině.

Jedním z nejlepších výzkumných týmů s mnohaletými zkušenostmi, jehož výsledky byly prezentovány v mnoha uznávaných vědeckých impaktovaných publikacích[i] v oblasti chovu slonů, ale i dalších divoce žijících zvířat, je Leibnizův institut pro výzkum zvířat v Berlíně (Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research Berlin, IZW), oddělení reprodukčního managementu pod vedením Prof. Dr. Thomase Hildebrandta. 

Zoo Ostrava s týmem profesora Hildebrandta úspěšně spolupracuje již několik let a dosavadní výsledky nejen u slonů, ale i u jiných vzácných a ohrožených druhů zvířat v ostravské zoologické zahradě (pokud jde o reprodukci nebo zdravotní problémy), jsou pro nás velkým přínosem. Z výše uvedených důvodů by Zoo Ostrava ráda podpořila výzkumné aktivity tohoto institutu a týmu profesora Hildebrandta při výzkumu nemocí slonů pro jejich zachování v lidské péči i ve volné přírodě.

Zapojte se také Vy! Podpořte výzkum této nemoci a dejte slůňatům větší naději do budoucna!

Můžete tak učinit několika způsoby:

- libovolným finančním příspěvkem na speciální bankovní účet 6220207/0100,

- libovolným finančním příspěvkem vloženým do mincotoče v pavilonu slonů nebo v pavilonu afrických zvířat v Zoo Ostrava,

- sbírka bude zanedlouho rozšířena i o možnost zakoupit si v zoo některé speciálně určené produkty, kde bude výtěžek z prodeje určen právě na konto výzkumu onemocnění, a po schválení i o oblíbený systém DMS. Za každý Váš příspěvek velice děkujeme!