Město Krnov vyhlásilo dotační programy

31.10.2013 20:33

Rada města Krnova na pětašedesáté schůzi, která se konala dne v úterý 15. října usnesením číslo 2381/65 vyhlásila dotační programy pro rok 2014 a to v oblasti sportu, kultury a zájmové činnosti dotační programy. Podmínky vyhlášených dotačních programů pro rok 2014 najdete na webových stránkách města.

Tyto Podmínky dotačních programů jsou upřesněním k Pravidlům pro poskytování dotací z rozpočtu Města Krnova vztahující se na dotace poskytované od roku 2013 v oblasti sportu, kultury a zájmové činnosti schváleným na patnáctém zasedání Zastupitelstva města Krnova dne 7. 11. 2012 usnesením č. 468/15.

Podrobnější informace na webových stránkách Krnova...