Možnost exkurzí na recyklační dvůr

19.05.2011 06:24

Krnov - Recyklační dvůr v Karáskově ulici v Krnově nyní mají možnost navštívit žáci druhého stupně základních škol. Čeká je prohlídka v menších skupinkách z důvodu bezpečnosti. Exkurzi nabízí odbor životního prostředí MěÚ Krnov ve spolupráci s Technickými službami, Místní agendou 21 a Střediskem ekologické výchovy MIKS Krnov. Školy se mohou domluvit na prohlídce dvora a linky na třídění odpadů s pracovnicí odboru životního prostředí Janou Vágnerovou na čísle 554 697 336 nebo e-mailem jvagnerova@mukrnov.cz.