Na Nový rok zrušili zkoušku sirén

13.12.2013 11:16

ČR, Bruntálsko - Hasičský záchranný sbor ČR ve městech a obcích aktivuje poplachové sirény zpravidla každou první středu v měsíci zkušebním tónem v  trvání 140 sekund. Vše probíhá podle dané vyhlášky s číslem 380/2002 Sb. Vzhledem k tomu, že první středa v měsíci lednu vychází na 1. ledna 2014, kdy je státní svátek, se, na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, tato zkouška ruší.