Nová pravidla spojená s bytovým fondem města

03.01.2014 11:36

Bruntál - Rada města Bruntálu, na své šestašedesáté schůzi, schválila nová pravidla, kterými se stanoví zásady hospodaření s bytovým fondem v majetku města Bruntál. Účinnost těchto nových pravidel je od 1. ledna 2014 spolu s účinností Nového občanského zákoníku. Nová pravidla reagují právě na změny vyplývající z této nové právní normy.

Oproti stávajícím pravidlům jsou nová pravidla rozdělena na tři dílčí úseky:
  • standardní byty
  • byty pro důchodce (Květná 11, 13, 15 a Okružní 18)
  • byty v domech s pečovatelskou službou (Zeyerova 18, Okružní 18, 20)

Ve všech těchto případech nová pravidla řeší postupy při podání žádosti o byt, evidenci a vyřizování těchto žádostí a také podmínky nutné pro uzavření smlouvy o nájmu a dobu její platnosti. Podrobnější informace si můžete přečíst na webových stránkách města Bruntálu!