Připomínkování sociálního plánu

07.11.2013 19:52

Na konferenci sociálních pracovníků dne 31. října 2013 byl představen návrh 3. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Krnova na období 2013 – 2016. Jednotlivé pracovní skupiny komunitního plánování představily jednak svoji činnost, ale také svoje cíle – úkoly pro nadcházející období. Než bude materiál v konečné podobě předložen ke schválení zastupitelstvu města a stane se jedním ze strategických dokumentů města předkládáme veřejnosti  návrh cílů k posouzení a případnému sdělení návrhů, připomínek. V příloze je uveden výčet cílů pro jednotlivé pracovní skupiny, dále připomínkový formulář.

V případě Vašeho zájmu, jakýchkoliv nejasností, dotazů prosím kontaktujte MěÚ Krnov, odbor sociální, ul. Vodní čp. 1, kancelář č, 523, p. Rapušák Lubomír, tel. 554 697 523, e-mail lrapusak@mukrnov.cz. Vyplněné připomínkovací formuláře je možno odevzdat také na podatelně městského úřadu.