Přírodovědná soutěž na Starém hliništi

31.05.2011 20:18

Krnov - Sedmnáctý ročník přírodovědné soutěže Betula pendula, která je určena žákům základních škol a nižších ročníků osmiletých gymnázií, se letos uskuteční v prostorách přírodní památky Staré hliniště v sobotu 4. června. S ohledem na probíhající kampaň Krnov – město mezi řekami se otázky častěji zaměří na vodu a vodní ekosystémy, včetně poznávání přírodnin. Pro účastníky bude zajištěno občerstvení ve formě špekáčků a pitného režimu. Akci pořádá MIKS Krnov - Středisko ekologické výchovy a odbor životního prostředí MěÚ Krnov.