Rok 2013 v Zoo Ostrava

16.01.2014 13:03

Jaký byl rok 2013 v Zoo Ostrava, co všechno se zde událo, jakých novinek jsme se dočkali? Pojďme se společně, alespoň stručně, ohlédnout za těmi nejzajímavějšími událostmi.

Stavební ruch v zoo

V roce 2013 pokračovala stavba několika velkých projektů, které byly zahájeny už v roce 2012. Jednalo se zejména o Pavilon evoluce, kam se přestěhuje skupina šimpanzů nebo unikátní skupina vzácných kočkodanů Dianiných a nově zde přibydou zcela noví zástupci řady druhů ptáků, plazů, ryb i bezobratlých živočichů. Za všechny jmenujme např. vousáka senegalského, scinka ohnivého, krajtu královskou či veleštíra císařského. Pokračovala i stavba Safari asijských kopytníků a vstupního areálu spojeného s administrativní budovou i novým parkovištěm pro návštěvníky.

Všechny tyto rozsáhlé stavební komplexy byly ke konci roku takřka dokončeny a budou uvedeny do plného provozu v průběhu roku 2014. Projekty Pavilon evoluce a Safari jsou financovány z prostředků Evropské unie a spolufinancovány statutárním městem Ostrava, zřizovatelem a majitelem Zoo Ostrava. Projekt vstupního areálu je plně financován městem Ostrava, na vyčleněnou část projektu – parkoviště – se opět podařilo získat prostředky z Evropské unie za finanční spoluúčasti našeho města.

Řada staveb však byla také dokončena. Na jaře se návštěvníkům otevřelo Návštěvnické centrum s restaurací Saola. Na začátku léta byla zpřístupněna další průchozí expozice Voliéra Papua pro zástupce papuánských ptáků. V srpnu se návštěvníci dočkali otevření zrekonstruované expozice Malá Amazonie, ve které vzniklo nové akvárium o objemu 5000 litrů s hejnem tisíce neonek.

V areálu vzniklo několik interaktivních prvků, u nichž si návštěvníci mohou zábavnou a hravou formou ujasnit, v čem se od sebe odlišují rohy a parohy, vyzkoušet si rozdíl v tvrdosti různých dřev apod. Další rozsáhlé práce se podařilo uskutečnit v chovatelském zázemí zoo.

Zvířata v Zoo Ostrava

V průběhu roku přibyly i nové a dříve nechované druhy zvířat. Kromě několika druhů papuánských ptáků a nových obyvatel Malé Amazonie mohou návštěvníci při vychutnávání dobrého oběda pozorovat axisy indické a antilopy jelení ve výběhu Indie zblízka, jenž bezprostředně přiléhá k venkovní terase restaurace Saola. V pavilonu afrických zvířat pak našli svůj nový domov přímorožci beisa.

V uplynulém roce se podařilo odchovat 590 mláďat u 91 druhů chovaných zvířat. Kromě hrošího samečka, který se narodil na začátku června, to byla například tři selata vzácných prasat visajánských, dvě koťata pardálů obláčkových nebo dokonce pět mláďat vyder malých. Za zmínku rozhodně stojí i odchov varanů modrých. Tento druh varana se totiž v zoologických zahradách chová velmi vzácně a odchovy mláďat jsou spíše raritní.

Měli bychom také připomenout první české odchovávané slůně Rashmi, která stále zdárně prospívá v péči své matky Johti. Vždyť již v únoru loňského roku překročila hranici 1 tuny váhy. Protože není možné, aby všechna zvířata, která se u nás narodí, v Ostravě zůstala, některá mláďata odcestovala do jiných zoologických zahrad.

Tygří bratři dospěli, takže každý se vydal do jiné zoologické zahrady – Eda do litevské Zoo Kaunas a Elton do anglické Woburn Safari Park. Ze stejného důvodu opustil naši zoo i dospívající samec žirafy Rothschildovy Manu, který se narodil v roce 2010. Odjel do jihlavské zoo, kde spolu s dalšími dvěma samci vytvoří základ chovu žiraf v Jihlavě.

Dočasný azyl jsme poskytli několika desítkám zvířat ze zaplavených částí pražské zoologické zahrady při červnových povodních. Mezi dovezenými zvířaty bylo 6 zástupců savců, 23 ptáků a 39 plazů.

I v loňském roce jsme se zapojili do několika repatriačních projektů na podporu populace divoce žijících zvířat bezplatným poskytnutím odchovaných mláďat pro vypuštění do volné přírody. Konkrétně se jednalo o 13 mláďat sýčka obecného a 19 mláďat sovy pálené. Jak mláďata sýčků, tak mláďata sov pálených byla vypuštěna do přírody v České republice.

Co ještě přinesl rok 2013?

V květnu proběhlo v Kapucínském klášteře ve Fulneku slavnostní předávání výročních cen soutěže o Odchov a stavbu roku v českých a slovenských zoologických zahradách – Bílý slon 2012, odkud jsme si odvezli první místo v kategorii Ostatní za odchov varana papuánského, druhé místo v kategorii Savci za odchov damana stromového a první místo v kategorii Přestavba roku za rekonstrukci pavilonu Papua.

Toto ocenění nás těší o to více, že právě v této expozici se podařily oba výše zmíněné odchovy varanů. Tím se potvrdilo, že podmínky pro náročný chov této skupiny zvířat byly vytvořeny správně.

Komentované prohlídky skleníků, které probíhaly pouze v zimním období, jsme v loňském roce rozšířili. Návštěvníci tak měli možnost nahlédnout do míst, kam běžně nemají přístup, od května do října každou první sobotu v měsíci.

Na jaře jsme navázali dlouhodobou spolupráci se Záchranným útvarem HZS ČR zaměřenou na výcvik vybraných hasičů z celé České republiky. Potřeba školit hasiče vzešla z důvodu větší efektivity a zvýšení počtu zásahů Hasičského záchranného sboru, při kterých je nutná manipulace s nejrůznějšími zvířaty. Během pobytu v zoo se účastníci kurzu nejprve teoreticky seznámí se zásadami bezpečné manipulace se zvířetem a následně si účastníci sami vyzkoušejí manipulaci s plazy, s domácími zvířaty ad.

Návštěvnost

Zoologickou zahradu v Ostravě v loňském roce navštívilo více než 430 tisíc lidí, a to i přes intenzivní stavební činnost, která v areálu probíhá. „Věřím, že lidé chápou nezbytnost změn, které zkrátka nelze zvládnout mimo otvírací dobu zoo. Věřím také, že následně všichni ocení, že se jejich zoo stále mění k lepšímu,“ vysvětluje Petr Čolas, ředitel zoo.