Soutěž - Šedivé či zelené

23.05.2011 14:27

Krnov - I letos odbor životního prostředí Městského úřadu v Krnově a Městské informační a kulturní středisko Krnov vyhlásily tradiční soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno, balkon, rodinný domek anebo nejkrásnější místo ve městě. Čtrnáctého ročníku soutěže Šedivé či zelené se může zúčastnit každý občan města Krnova. Do soutěže je možné zasílat fotografie, literární či výtvarná díla. Podrobnější informace máte možnost získat na webových stránkách města Krnova www.krnov.cz.