Starostka města Krnova svolává 23. zasedání zastupitelstva města

27.11.2013 20:16

Krnov - Starostka Města Krnova svolává třiadvacáté zasedání zastupitelstva města, které se koná ve středu 11. prosince 2013 v 16.30 hodin v Zařízení školního stravování, Žižkova 1, Krnov. Na programu je zahájení se schválením návrhové komise a ověřovatelů zápisu, usnesení ze schůze Rady města Krnova ze dnů  29. října, 12. listopadu a 26. listopadu. Dále pak hovory s občany od 18 do 18.30 hodin, úprava rozpočtu roku 2013, schválení rozpočtu na rok 2014 a nakonec různé a závěr.