V Zoo Ostrava se uskuteční konference o orlech

10.03.2014 18:06

Ve středu 12. března od 10 hod. se ve výukovém centru ostravské zoologické zahrady uskuteční mezinárodní konference s názvem „Umíme žít s orly? Aneb jak se daří orlům v Česku a na Slovensku“. Tématem konference bude minulost, současnost a budoucnost čtyř druhů orlů vyskytujících se na území ČR a SR a repatriační projekty dalších vybraných dravců. Na akci, která je realizována v rámci projektu spolufinancovaného z prostředků ERDF, je přihlášeno téměř 90 zájemců z celé ČR, dále pak z Polska a ze Slovenska. Program konference naleznete v příloze.

Ze všech historických pramenů je zřejmé, že všechny naše druhy orlů – mořský, královský, skalní a křiklavý hnízdily v našich zemích daleko hojněji než dnes. Nikdo neví, kolik jich přesně bylo, ale určitě se jednalo o stovky párů těchto majestátních ptáků. Navzdory tomu, že se dostali na panovnické erby i státní znaky, byli dlouhou dobu rovněž považováni za druhy škodící lidem, což vedlo již v 19. století ke značnému snížení jejich počtů a místně k jejich úplnému vyhubení.

Také po zavedení jejich ochrany začátkem 20. století pokračoval jejich nelegální lov a svou daň si vyžádalo i používání nebezpečných pesticidů v zemědělství. Přesto zákonná ochrana a také aktivní opatření v ochraně přírody vedly k tomu, že se orli začali do naší přírody vracet a jejich počty zvolna narůstaly. Mohlo by se tedy zdát, že naše orly čeká již jen světlá budoucnost. Bohužel, není tomu tak!!!

Jen v České republice bylo za posledních 10 let otráveno téměř 40 orlů mořských a nejméně 3 orli skalní. Otravami jsou ohroženy i další druhy orlů včetně dalších predátorů. Tato činnost je již víc než 50 let nelegální, přesto žádný z travičů nebyl doposud vypátrán a postaven před soud. Od roku 2006 probíhá na území ČR úspěšný repatriační projekt „Návrat orla skalního do ČR“.

Nicméně tragické je, že z 22 vypuštěných mláďat orlů skalních byli 2 orli prokazatelně otráveni karbofuranem, 1 orel zastřelen, 1 orel postřelen a minimálně 1 uhynul v důsledku zranění el. výbojem na sloupech vysokého napětí 22 kV. U všech nálezů takto usmrcených nebo poraněných dravců se jedná o pomyslnou „špičku ledovce“, kdy samozřejmě řada takto postižených jedinců nebude nikdy nalezena.

Úrazy a úhyny ptáků na sloupech elektrických vedení jdou jenom v ČR ročně do tisícovek. Mezi oběťmi jsou i orli. Přes velký pokrok, jakého se za poslední léta podařilo dosáhnout, je zhruba z více než půl milionu sloupů v ČR odhadem zatím asi 15 % těch, které je možno považovat za bezpečné. Nezbývá než věřit, že do roku 2024 se podaří vlastníkům těchto linek dokončit ošetření zbývajících sloupů a tím zamezit úhynům dalších tisíců chráněných živočichů.

Z uvedených údajů je zřejmé, že orli zdaleka nemají v naší přírodě vyhráno. Je pouze na nás – lidech – jestli je přežít necháme a budeme se tak moci i v dalších letech těšit z nezapomenutelného zážitku – pohledu na kroužícího majestátního orla. Kontaktní osoba: Otakar Závalský, tel.: 732 659 578.