Ve městě přivítali nové občánky

07.11.2013 19:50

V sobotu 2. listopadu 2013 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu Město Albrechtice v tomto roce již třetí vítání občánků. Z důvodu malé kapacity obřadní síně se slavnostní obřad uskutečnil nadvakrát. Sbor pro občanské záležitosti pozval na tuto slavnost 14 dětí. V sobotu se jich nakonec na slavnostní obřad dostavilo 13. Po slavnostním projevu starosty města se rodiče zapsali do kroniky Sboru pro občanské záležitosti, maminky dostaly kytičku a také finanční dar města pro každé dítě.