Zpráva z pavilonu slonů

28.02.2014 10:25

Od vydání poslední tiskové zprávy se situace s ostravským sloním mládětem nezměnila - stále se mateřského mléka nenapilo. Při dalším částečném uspání jeho matky a pokusu o navedení mláděte přes bezpečnostní bariéru ke strukům slonice bylo zjištěno, že její laktace již výrazně zeslábla. Mateřské mléko, které v současnosti Vishesh produkuje, je již natolik řídké, že i kdyby byl pokus o navedení úspěšný, mládě by se jím již nedokázalo uživit.

S tím, že tato situace nastane, jsme již dlouhodobě počítali a nedalo se jí zabránit. Jedná se o přirozený cyklus tvorby mléka a sloní samici, na rozdíl od kontaktních domácích zvířat, prostě není možné mléko pravidelně oddojovat, aby se podpořila jeho tvorba. A protože každé další částečné uspání matky je velikým rizikem a zátěží pro její organismus, byl tento, pro pracovníky ostravské zoo vždy velmi riskantní pokus o navedení mláděte ke strukům, poslední.

Z výše uvedených důvodů proto dále pokračujeme v pravidelném režimu krmení mláděte mléčnou náhražkou – vždy samozřejmě v co možná největší blízkosti jeho matky. Vishesh a celé ostravské sloní skupině tak chceme dát šanci, aby se dále vytvářely a upevňovaly rodičovské a sociální vazby mezi slonicemi.

Na základě studia všech doposud shromážděných a postupně dále ověřovaných statistických informací z takřka celého světa o přežívání slůňat, která nikdy nepila v dostatečném množství mateřské mléko, se sloní samička narozená v Zoo Ostrava 4. února 2014 velmi pravděpodobně nedožije dospělosti ani se nezapojí do reprodukce.

Zkušenosti, které ostatní sloní samice získají, však může do budoucna zúročit nejen její matka Vishesh, která před svým prvním porodem nikdy žádné mládě neviděla (a co je důležité - ani řádnou péči o něj), tak také mladá samička Rashmi, narozená v Zoo Ostrava 12. února 2011. Již nyní se ukazuje, že vztah, který je mezi Vishesh a jejím mládětem, je na úplně jiné úrovni, než po prvním porodu.

Vishesh je klidnější, nechová se k mláděti agresivně, naopak má tendenci je bránit, považuje za normální, pokud se mládě kolem ní pohybuje a schovává se jí pod břichem atd. Tento vztah, byť možná v současnosti ještě křehký, bychom chtěli podpořit a vytvořit tak také Rashmi lepší výchozí podmínky pro odchov vlastního slůněte, než měla Vishesh.

Pavilon slonů bude v následujících dnech návštěvníkům nepravidelně zpřístupňován na omezenou dobu. V případě, že sloni budou jevit jakékoli známky nervozity, bude pavilon opět dočasně uzavřen. Děkujeme všem našim návštěvníkům za pochopení a za trpělivost!