Na střední škole proběhla cvičná evakuace

Na střední škole proběhla cvičná evakuace

Město Albrechtice - V rámci prevence a ochrany zdraví občanů proběhla na naší SŠZS ve Městě Albrechticích 29. června 2011 cvičná evakuace s nácvikem poskytnutí první pomoci zraněným za asistence výjezdového vozidla Zdravotní záchranné služby z Bruntálu a společnosti Rizika Team s.r.o., která se zabývá prevencí v oblasti BOZP a PO, pod vedením bezpečnostního technika pana Daříčka. Celá akce byla žáky přijata s velkým zájmem, zvláště případy „zraněných žáků“, které sanitní vůz záchranné služby naložil a odvážel.

Zaujala také zkouška hašení požáru, kdy si žáci mohli sami vyzkoušet některé hasicí přístroje a rychlost, s jakou lze malý požár uhasit. A jistě to nebyla žádná legrace, když při větším poryvu větru se oheň stále rozhoříval znovu a znovu. Děkujeme všem složkám IZS - za ZZS z Bruntálu paní ředitelce MUDr. Čandové a paní Bajgarové za umožnění výjezdu sanitního vozu a bezpečnostnímu technikovi panu Daříčkovi z Rizika Teamu – za zdárný průběh akce. Doufáme, že si naši žáci odnesli nejen informace, jak se zachovat v případě podobné havárie, ale měli i hezký zážitek, že to nebylo „doopravdy“.