Děti ve školách v létě vystřídali řemeslníci

Děti ve školách v létě vystřídali řemeslníci

Krnov - Zatímco si děti a učitelé užívají prázdnin, v krnovských školách se pracuje. Pokračuje zateplování obvodových plášťů a výměna oken na školní jídelně, základní škole a mateřské škole na Žižkově ulici a mateřských školách na ulicích Karla Čapka, Hlubčická a Jiráskova. Tyto akce jsou součástí projektu za více než 68 milionů korun, zaměřeného na snížení energetické náročnosti šesti školských budov a budovy domova pro seniory, na nějž město získalo čtyřicetiprocentní dotaci z Evropské unie. Dále ve všech školských zařízeních probíhá každoroční běžná údržba, zahrnující kromě jiného výmalby a nátěry, která přijde na milion korun. A dochází také na větší opravy.
K těm patří druhá etapa výměny oken v MŠ Gorkého (400 tisíc korun), úpravy sociálních zařízení v MŠ Jiráskova (70 tisíc korun), drobné stavební úpravy na přípojce vody v MŠ Slunečnice (60 tisíc korun) či výměna odpadních stoupaček v MŠ Žižkova (100 tisíc korun). „Co se týká mateřských škol, tak asi největší o prázdninách zahájenou akcí je revitalizace zeleně a zahrady Mateřské školy Gorkého za pět milionů korun, která je spolufinancována z evropských fondů,“ uvedl Vlastimil Štverák z odboru školství, kultury a sportu.
Řemeslníci se činí také v budovách základních škol. Na základní škole na Smetanově okruhu již proběhla první etapa sanace venkovního zdiva a oprava části staré kanalizace za 225 tisíc korun a zanedlouho začne výměna svítidel ve staré budově, která bude stát 450 tisíc korun. Na budově základní umělecké školy na Hlavním náměstí došlo k přemístění svodu a opravě fasády za 100 tisíc korun. „Odstraněním stávajících povrchů byla minulý týden zahájena rekonstrukce školního dvora základní školy na Dvořákově okruhu. Ten do konce prázdnin projde zásadní proměnou, když bude vydlážděn barevnou zámkovou dlažbou, která dvůr opticky rozdělí na několik zón – pochůznou, pro vjezd a výjezd aut zajišťujících zásobování a na hrací zónu, kde budou skákací panáky, velká šachovnice či šlapadla. Dále zde pod pergolami vzniknou dvě venkovní třídy. To vše bude stát 1,6 milionu korun. Později postupně dokoupíme pod pergoly venkovní nábytek a dle potřeby i další hrací prvky,“ popsal Vlastimil Štverák. Ještě letos by pak měla přijít na řadu oprava střechy mateřské školy na náměstí Míru (1,8 milionu korun) a výměna podlahových krytin ve třídách Základní školy Žižkova (500 tisíc korun).
Tím ale výčet nutných prací zdaleka nekončí. Už dnes je jasné, že bude třeba v příštím roce vyřešit havarijní stav střechy MŠ Gorkého a základní umělecké školy na Hlavním náměstí, nutné opravy potřebují fasády školek na náměstí Míru a Svatováclavské ulici, nátěr vyžaduje střecha na mateřské škole na Mikulášské ulici.
Město Krnov má v majetku 88 budov, které slouží pro potřeby školství. Jsou to budovy mateřských a základních škol, školních jídelen, tělocvičny, výměníkové stanice a další související objekty. Mateřských škol, včetně detašovaných pracovišť, je v Krnově deset, vývařovny jsou ve čtyřech a výdejny jídla v šesti z nich. Základních škol zřizovaných městem jsou čtyři, jejich žáci se stravují ve třech jídelnách.