Do nových sociálních bytů se nájemci nastěhují v září

Krnov - Devět nových bytů, z toho čtyři bezbariérové, přidělí tento měsíc město Krnov žadatelům o byt z řad sociálně potřebných občanů. Ti se do nich nastěhují v září. „Nájemce doporučí organizace, které v Krnově poskytují sociální služby. V současnosti jednáme se Slezskou diakonií, Harmonií či Dětským domovem Lichnov,“ uvedla vedoucí odboru správy majetku města Lenka Andršová.
Byty, které vznikly rekonstrukcí dvou bytových domů na Staré ulici, jsou už kompletní, zbývá jen upravit dvorní trakt a dokončit čelní historickou štukovou fasádu. Kolaudace stavby proběhne ještě tento měsíc.
Oprava domů, zdevastovaných dřívějšími problematickými nájemníky, stála 14 milionů korun a město na ni získalo téměř pětimilionovou dotaci z ministerstva pro místní rozvoj. Státní dotace na jednu bytovou jednotku činila 550 tisíc korun. Byty budou sloužit osobám, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace, ať už z hlediska věku, zdravotního stavu nebo sociálních okolností jejich života.
Sociální byty jsou důležitou součástí skladby městského bytového fondu. Jejich nutnost je zakotvena také ve strategickém dokumentu "Bytová politika města Krnova na léta 2009 až 2018". V něm je kromě jiného zdůrazněno, že město v rámci zajištění bydlení pro různé skupiny obyvatel garantuje bydlení se sociálním aspektem, tj. bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatel. V této oblasti nabízí město Krnov bydlení v domech s pečovatelskou službou, v domovech pro seniory, ubytování v domě pro začínající rodiny, sociální bydlení v domech pořízených se státní dotací a ubytování v ubytovně. Sociální bydlení je přizpůsobeno také pohybovým možnostem uživatelů.
V současné době město Krnov disponuje 69 byty, které byly vybudovány se státní dotací na výstavbu sociálních bytů, a to v domech na adresách Albrechtická 43, 45, 47, 98 a Opavská 43, 45. Možnost získání takového bytu je omezena příjmem žadatele. Ve čtrnácti bytech v domě na Opavské ulici navrhují nájemníky organizace, které v oblasti Krnovska poskytují sociální služby.