Hejtman kraje ocenil mladého zachránce

Hejtman kraje ocenil mladého zachránce

Kraj - Hejtman kraje Jaroslav Palas se sešel ve středu 29. června 2011 s dvanáctiletým Martinem Spiridonovem z Orlové, který zachránil život několika lidem v hořícím domě. „Velmi si vážím a opravdu hluboce oceňuji čin tohoto mladého hrdiny. Díky svému pohotovému zásahu a odvaze zachránil životy svým blízkým. Je pro mne velkým potěšením, že v dnešní době, kdy i řada odborníků tvrdí, že jsou lidé k sobě navzájem lhostejní, nás o pravém opaku přesvědčují i konkrétní činy, jako tomu bylo v tomto případě,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas.

Hrdinství žáka Základní školy Mládí v Orlové umocňuje i fakt, že o svém činu nikde nemluvil, považoval jej za naprostou samozřejmost. „Nerad mluvím o takových věcech,“ řekl skromně Martin Spiridonov. Hejtman kraje Jaroslav Palas ocenil jeho statečné chování nejen slovy, ale i čestným uznáním a věcným darem.