Kampaň "Krnov – město mezi řekami" vrcholí

Kampaň "Krnov – město mezi řekami" vrcholí

Krnov - Stovky dětí z krnovských mateřských a základních škol se sejdou ve středu 29. června dopoledne na koupališti, kde pro ně budou připraveny hry a soutěže na téma voda, ukázky záchranných akcí a prezentace řemesel. Akce začíná v 8.30 hodin a potrvá do 11.30 hodin.

Děti se na koupališti rozdělí do tří věkových kategorií, z nichž každá bude mít svůj speciální program. Hry a soutěže pro nejmenší děti, z mateřských škol a prvního stupně základních škol, připravili studenti Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy (SPgŠ a SZŠ) Krnov, na žáky druhého stupně základních škol čekají ukázky záchranných akcí hasičů, první pomoci v podání studentů SPgŠ a SZŠ Krnov a prezentace řemesel, o což se postarají studenti Střední umělecké školy (SUŠ) varhanářské Krnov a Střední školy průmyslové (SŠP) Krnov.

Zábavné a poučné dopoledne na koupališti je součástí celoměstské kampaně "Krnov – město mezi řekami 2010/2011" a pořádá ji Městský úřad v Krnově, odbor životního prostředí ve spolupráci se SPgŠ a SZŠ Krnov, SUŠ varhanářskou Krnov, SŠP Krnov, Městským informačním a kulturním střediskem Krnov, Místní agendou 21 Krnov a Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, územním odborem Bruntál.

Celoměstská kampaň "Krnov – město mezi řekami 2010/2011" probíhá od září 2010 do srpna 2011. Prostřednictvím přednášek, besed, soutěží a jiných akcí její organizátoři seznamují občany Krnova s krnovskou vodou – podzemní i povrchovou - řeky Opava a Opavice. Cílem kampaně je, aby lidé poznali, že vodní živel městu přináší nejen řadu problémů zejména v podobě povodní, ale je pro město také velkou devizou - významným prvkem pro rekreaci či aktivní odpočinek a podstatnou podmínkou jeho rozvoje. "Krnov – město mezi řekami" navazuje na jinou úspěšnou celoměstskou kampaň "Krnov – město stromů 2008/2009", která se věnovala zvyšování zájmu občanů nejen o životní prostředí města. Více informací o kampaních na www.krnovmestostromu.estranky.cz