Klesly sazby za pronájem ploch na atletickém stadionu

Klesly sazby za pronájem ploch na atletickém stadionu

Krnov - Pro školy o polovinu nižší sazby a na dvě hodiny běžecký ovál zdarma pro veřejnost. To jsou změny, které obsahuje nový ceník za užívání venkovních ploch na atletickém stadionu na Petrovické ulici, jenž 12. července schválila Rada města Krnova.
Nový ceník vzešel z iniciativy sportovní komise, která změny sazeb navrhla na svém červnovém jednání vzhledem k malé vytíženosti stadionu. „V průběhu projednávání ceníku radou města některé sazby, které navrhovala sportovní komise, doznaly změn. Místo navržených čtyřiceti korun za atletický stadion pro lehkoatletické disciplíny byla odsouhlasena sazba 80 korun za hodinu, přičemž původní sazba byla jednou tak vyšší. Další navržená sazba 100 korun pro školy za házenkářské hřiště byla změněna na 80 korun, což je opět polovina původní ceny,“ uvedla Monika Vyležíková z odboru školství, kultury a sportu. Školy nyní za pronájem jakékoliv plochy na stadionu zaplatí jednotnou cenu 80 korun.
Areál atletického stadionu včetně sokolovny získalo město Krnov 1. ledna letošního roku bezúplatným převodem od TJ Sokol Krnov a TJ Krnov. „Od té doby společně se sportovní komisí a odborem správy majetku města hledáme takové sazby za užívání, které budou vyhovovat jak městu, tak školám a sportovním oddílům. Vzhledem k tomu, že sazby snižujeme, věřím, že to bude jedině ku prospěchu věci,“ řekla starostka Alena Krušinová.

Sazby za užívání sportovních ploch atletického stadionu

Atletický stadion (travnatá plocha)

  • školy 80 Kč/1 hod.
  • ostatní 220 Kč/1 hod.

Atletický stadion (lehkoatletické disciplíny)

  • školy, oddíly TJ Krnov (atletika) a ostatní sportovní oddíly 80 Kč/1 hod.
  • veřejnost zdarma denně od 17 do 19 hod.

Házenkářské hřiště

  • oddíl házené TJ Sokol Krnov 40 Kč/1 hod.
  • školy a ostatní sportovní oddíly 80 Kč/1 hod.

Volejbalové hřiště

  • oddíl volejbalu TJ Krnov 40 Kč/1 hod.
  • školy 80 Kč/1 hod.
  • ostatní 220 Kč/1 hod.