Město věnuje pozornost Uhlířskému vrchu

Město věnuje pozornost Uhlířskému vrchu

Bruntál - Uhlířský vrch u Bruntálu, vyhledávané místo aktivního i duševního odpočinku, projde v nejbližších dnech několika úpravami, které mají lokalitu dále zkrášlit a zároveň odstranit některé neduhy.

Výsledkem jednání radnice s Technickými službami Bruntál, s.r.o. je domluva na konkrétních opatřeních: ještě v polovině prázdnin bude opraveno zdeformované zábradlí nad lomem a vandaly poničené informační tabule. Obnovy se dočká také altánek, jenž bude nově natřen. V lipové aleji přibudou odpadkové koše, kterých je zde nyní evidentně nedostatek, přičemž důsledkem tohoto stavu jsou hromádky odpadků u laviček.

Mezi největší a zároveň nejčastější neduhy v této části města patří nelegální vjezd automobilů a čtyřkolek do lipové aleje. Jejich řidiči si příliš nelámou hlavu s uzamčenou závorou, která má vjezdu zabránit, a překážku jednoduše objedou. Tomu město učiní přítrž – po stranách závory budou umístěny rozměrné kameny, které budou již nepřekonatelnou překážkou.

Další opatření bude v režii městské policie, její hlídky se budou v areálu Uhlířského vrchu pohybovat častěji, a to zejména o víkendech. Smyslem všech těchto opatření je další zatraktivnění Uhlířského vrchu. Myslím si, že to této lokalitě dlužíme a že si zasluhuje naši pozornost a péči,“ řekl první místostarosta Bruntálu Vladimír Jedlička.

Uhlířský vrch, kopec sopečného původu, je přírodní památka s vrcholem v nadmořské výšce 672 metrů. Na jeho svahu se nachází 1080 metrů dlouhá čtyřřadá lipová alej, vysázená v letech 1766 až 1777, která vede ke kostelu Panny Marie Pomocné na vrcholu. Kostel je od jara roku 2004 v nočních hodinách osvětlen. Další zajímavostí jsou vyřezávaná zastavení, jejichž autorem je bruntálský řezbář František Nedomlel.