Na konci března k Jelení studánce za vílou

Krnov, Ježník - Putování po studánkách, velmi úspěšná akce loňské kampaně "Krnov – město mezi řekami", má pokračování v druhém ročníku, který je připraven na sobotu 31. března 2012. Na děti opět čeká dva a půl kilometru dlouhá trasa od sanatoria na Ježníku k Jelení studánce s cílem na Ježečkově paloučku.

U sanatoria budou na děti a jejich doprovod čekat turistky z Klubu českých turistů, které je vyšlou po fáborky značené trase. „Po cestě narazí na několik stanovišť, na nichž budou za dohledu pohádkových bytostí plnit jednoduché úkoly. U Jelení studánky se pak setkají se studánkovou vílou a možná také s jelenem,“ uvedla Jitka Chaloupková ze Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy Krnov, která se svými studenty program na trase zajišťuje. Od studánky se posléze děti vydají do cíle trasy na Ježečkově palouku. Tady na ně budou čekat kromě upomínkového listu, sladké odměny a teplého čaje také hry připravené skauty ze skautského oddílu Krnovská Trojka a rozdělaný oheň pro případ, že by si s rodiči chtěli opéct špekáčky. Ty si však musí donést, vidlice na opékání budou k dispozici.

Akce potrvá od 8:30 do 13 hodin, start je omezen na dobu od 8:30 do 10 hodin. „Po loňské zkušenosti jsme zajistili další spoj autobusové linky 802 městské hromadné dopravy. První odjede ze zastávky Krnov, autobusové stanoviště podle jízdního řádu v 8:30 hodin, mimořádný spoj má odjezd v 8:55 hodin. Oba autobusy budou zastavovat na všech zastávkách,“ sdělila Rostislava Rollerová z Místní agendy 21 Krnov.  

Druhý ročník Putování po studánkách, který se koná za každého počasí, pořádá město Krnov, Místní Agenda 21 Krnov, OKČT Krnov, Středisko ekologické výchovy Krnov – MIKS Krnov, SPgŠ a SZŠ Krnov, Lesní správa města Krnova a skautský oddíl Krnovská Trojka. 

(21.3.2012)

Mediálně akci podporujeme...