Na krnovském sídlišti se rozšíří parkoviště

Krnov - Město Krnov uzavřelo výběrové řízení na zhotovitele stavební zakázky "Parkoviště SPC, blok F". Do soutěže se prostřednictvím elektronického tržiště Geovap přihlásilo celkem devět firem. Nejnižší nabídkovou cenu ve výši řádově okolo tří milionů korun podala krnovská firma EKOTEMPO.

,,V rámci stavby bude vybudováno celkem třiašedesát kolmých parkovacích stání pro osobní automobily, z toho čtyři stání budou pro osoby se sníženou schopností pohybu. V hlavní lokalitě "A" (mezi blokem panelového domu a mateřskou školou) bude vybudováno padesát osm parkovacích stání. Jedná se o samostatnou parkovací plochu napojenou na přilehlou komunikaci vjezdem. Ve vedlejší lokalitě "B" bude vybudováno pět parkovacích stání a parkovací místa vzniknou prodloužením stávající slepé ulice. Budou osazeny nové obruby a provedeny úpravy odvodnění, poté budou provedeny nové podkladní vrstvy komunikací a následně kryty komunikací ze zámkové dlažby. Součástí akce je i nové veřejné osvětlení a ozelenění ploch s výsadbou celkem třinácti stromů v lokalitě "A" a devatenáct stromů v lokalitě "B"," řekl krnovský místostarosta Michal Brunclík.

Krnovské sídliště bude mít zanedlouho rozšířené parkoviště a občané, kteří tam bydlí, už nebudou muset odstavovat svá auta v prostranství zeleně. 

(19.4.2012)