Na Střední pedagogické a zdravotnické škole v Krnově proběhly přijímací zkoušky

Na Střední pedagogické a zdravotnické škole v Krnově proběhly přijímací zkoušky

Krnov - Přes dvě stovky uchazečů se zúčastnilo přijímacích zkoušek, které proběhly v úterý 26. a ve čtvrtek 28. dubna 2011 na Střední pedagogické a zdravotnické škole v Krnově.

Uchazeči měli možnost se přihlásit do oborů denní formy vzdělávání, což byla předškolní a mimoškolní pedagogika, pedagogické lyceum, zdravotnický asistent a veřejnosprávní činnost. Pro dálkovou formu vzdělávání se otevřel obor sociální činnost a zdravotnický asistent.
Každý uchazeč, aby obstál u zkoušek pro formu denního studia, musel absolvovat písemné zkoušky CERMAT z českého jazyka a matematiky. U oborů jako je předškolní a mimoškolní pedagogika bylo povinností uchazeče vykonat talentové zkoušky v jazykové, tělesné, hudební a výtvarné výchově. U oboru pedagogického lycea zase pak čekala uchazeče ústní zkouška z českého jazyka.

Přijetí do daných oborů pak záleželo na správném vykonání písemných a dalších zkoušek, které obory vyžadovaly. Záleželo také na závěrečném součtu všech bodů. V závěru pak někteří uchazeči byli překvapeni z výsledků. Nyní si můžete prohlédnout fotografie.