Nemocnice otevřela nové oddělní lůžkové rehabilitace

Krnov - Krnovská nemocnice, která před dvěma lety obdržela statut iktového centra, v těchto dnech otevřela oddělení lůžkové rehabilitace. Jako jedno ze tří center v Moravskoslezském kraji se Sdružené zdravotnické zařízení Krnov zařadilo do vysoce odborné sítě umožňující záchranu vážně nemocných pacientů. Péče na lůžkové rehabilitaci je určena především pacientům po cévních mozkových příhodách, často ochrnutým na část těla. Dalšími významnými skupinami pacientů budou lidé se stavy po infekcích centrální nervové soustavy, stavy po úrazech, po výkonech na velkých kloubech či páteři, po implantaci totálních endoprotéz, ale i pacienti při zhoršení chronických onemocnění pohybového systému.

Hlavní přínos nové rehabilitační jednotky vidí ředitel nemocnice Ladislav Václavec v možnosti přímé návaznosti na rehabilitační péči u pacientů, kteří byli doposud po náročných operacích transportováni do lázeňských zařízení či rehabilitačních ústavů. Nyní zůstávají v místě, kde byli operováni, s dohledem operatéra na správnou léčbu i rehabilitaci. „Vznik tohoto oddělení byl podmínkou pro správné fungování iktového centra. Nasměrování nemocného s akutní cévní mozkovou příhodou přímo do specializovaného centra zásadním způsobem ovlivňuje úspěšnost jeho léčby a následnou kvalitu života,“ uvádí primář neurologického oddělení Vladimír Šigut. Odoperovaný pacient se již třetí nebo čtvrtý den po operaci může přesunout na rehabilitační pracoviště, kde se učí základním pohybům vedoucím k jeho samostatnosti.

Cévní mozková příhoda (CMP) může být u každého druhého až třetího člověka příčinou úmrtí nebo trvalé těžké invalidity a patří mezi nejvýznamnější zdravotnické problémy s výraznými socioekonomickými důsledky. Základem kvalitní péče o postižené CMP je dobře fungující neurologické oddělení s vlastní specializovanou jednotkou intenzivní péče, potřebným vybavením, včetně ultrazvukového vyšetření mozkových cév, přímo na JIP. Důležitá je i následná komunikace s ostatními pracovišti, jako jsou radiologie, biochemie, interna, ARO a právě zmíněné lůžkové oddělení rehabilitace.

Oddělení nabízí 20 lůžek na jedno a dvoulůžkových pokojích. Rehabilitační lůžkové oddělení se nachází v přízemí nově zrekonstruovaného pavilonu v prostorách bývalého plicního oddělení. „Vnitřní restrukturalizací jsme spojili lůžkový fond chirurgického a urologického oddělení. Ušetřená lůžka byla nyní použita pro zřízení lůžkové rehabilitace,“ připomněl ředitel krnovské nemocnice. Investice do nového oddělení byla ve výši dvou milionů korun a byla uhrazena z vnitřních zdrojů.