Osram pomohl neziskovým organizacím

Osram pomohl neziskovým organizacím

Bruntál - Společnost OSRAM Česká republika s.r.o. se 24. června 2011 při příležitosti Evropského roku dobrovolnictví zúčastnila tzv. Mezinárodního dobrovolnického dne. Spolu s několika dalšími firmami skupiny SIEMENS v České republice tak podpořila základní myšlenku propojení firemních aktivit na podporu veřejně prospěšného sektoru a neziskových organizací. Prostřednictvím firemního dobrovolnictví věnoval OSRAM práci a čas svých deseti zaměstnanců dvěma bruntálským organizacím – Občanskému sdružení Polárka, jež se věnuje mentálně postiženým mužům a ženám, a Domovu pro seniory Pohoda.
Pro obě organizace bylo uvolněno celkem 10 dobrovolníků z řad kancelářských pracovníků, kteří se k této akci mohli dobrovolně přihlásit během měsíce června. Velkým překvapením byl vysoký zájem o dobrovolnictví ze strany zaměstnanců. Všichni dobrovolníci odvedli kus dobré práce, která v domově pro seniory Pohoda spočívala v úpravě zahrady a parku na plánovaný Den seniorů a v charitativní dílně Polárka ve výmalbě vstupních prostor.
„Myšlenku firemního dobrovolnictví považujeme za velmi dobrou příležitost, jak dalším, možná zatím méně obvyklým způsobem pomoci neziskovým organizacím v našem bezprostředním okolí. Pro naši společnost je snaha o pomoc potřebným samozřejmostí a uvědomuje si, že jako jeden z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v bruntálském regionu má v tomto směru i jistou odpovědnost,“ uvádí personální ředitelka společnosti OSRAM Česká republika Barbora Škrbelová.
Na základě úspěšné zkušenosti bude OSRAM pokračovat v podpoře dobrovolnictví, které je jedním ze způsobů, jak pomoci nejrůznějším organizacím, jež se snaží o zkvalitnění svých vlastních služeb směrem ke svým klientům nebo potřebným cílovým skupinám. Kromě aktivní účasti formou vyslání svých zaměstnanců bude tuto myšlenku propagovat interními komunikačními kanály. Také zprostředkuje případným zájemcům o dobrovolnickou práci informace o možnostech zapojit se do aktivit neziskových organizací, které společnost OSRAM měla možnost poznat alespoň v zastoupení menší skupiny pracovníků.