Radek Vráblík vydává své první noviny

Radek Vráblík vydává své první noviny

Holčovice - Radek Vráblík již vydal své první noviny. Jedná se o zpravodajský měsíčník obce Holčovice pod názvem HOLČOVICKÝ HLASATEL, který nyní od února bude vycházet jednou měsíčně. Šéfredaktor provádí pod záštitou OÚ Holčovice veškeré grafické a textové úpravy. Více informací naleznete na webu Holčovického hlasatele ....