Slavnostní vyřazení maturantů

Slavnostní vyřazení maturantů

Město Albrechtice - V letošním školním roce si studenti celé naší vlasti vyzkoušeli společnou státní maturitu. I žáci naší školy SŠZS ve Městě Albrechticích, denní i dálkové formy nástavbového studia oboru Podnikání, měli od začátku druhého pololetí „plné ruce práce“ se závěrečnými přípravami ke zkouškám. Pokud se připravovali poctivě, nebyl žádný větší problém – ani na straně žáků, ani učitelů. Vcelku se většina zhostila tohoto úkolu bez potíží se zdárným výsledkem.

K slavnostnímu vyřazení maturantů školy se sešli 20. 6. 2011 v krásném zámečku v obci Linhartovy. K této významné události, pomyslnému vstupu do života, jak se zkouška z dospělosti nazývá, je doprovodili jejich rodiče, kamarádi i rodiny. Vše proběhlo v příjemné atmosféře a došlo i na slzy.

Doufáme, že naši maturanti využijí svých schopností a vědomostí a budou zdárně pokračovat v životě či dalším studiu a naši školu budou tím dobře reprezentovat. K tomu všem držíme palce a ještě jednou - blahopřejeme.