V Hlince proběhne tradiční stavění májky

V Hlince proběhne tradiční stavění májky

Hlinka - Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s Obecním úřadem Hlinka uspořádají Stavění májky. Akce se uskuteční v sobotu 28. dubna 2012 a bude probíhat od 14 hodin.

Máje nebo májka je označení ozdobeného kmene stromu, který tvoří ústřední prvek jarních slavností rozšířených po většině Evropy. Nejčastěji bývá máje stavěna 30. dubna nebo 1. května, ale v některých oblastech se staví v období svátku sv. Jiří, letnic nebo nejčastěji letního slunovratu. Máje se tradičně každý rok obnovují. Takto tomu bylo i v původní podobě slavnosti, někde se však mění po delší době, například v Anglii či Bavorsku.

Pro nadšence, kteří se dostaví v maskách či kostýmech, organizátoři připravili zajímavé odměny.

(19.4.2012)