V Holčovicích se zhroutila kazatelna na dřevěnou sochu

V Holčovicích se zhroutila kazatelna na dřevěnou sochu

Holčovice - Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Holčovicích už delší dobu chátrá. Kvůli vlhkosti se nakonec zhroutila kazatelna, která dopadla na sochu Panny Marie. Podzemní vody, které stékají z kopců a shromažďují se pod kostelem a hřbitovem v Holčovicích hodně poznamenaly kostelní budovu. Kostel, který už velmi dlouho potřebuje celkovou rekonstrukci, je v tak žalostném stavu, že se už zevnitř rozpadá.

V minulém týdnu to dokonce došlo tak daleko, že se zřítila dřevěná kostelní kazatelna a urazila hlavu sochy Panny Marie, jejíž jméno nese kostel hrdě ve svém názvu. Socha totiž bohužel stála přímo pod kazatelnou. Místní Zástupci farnosti a obecního úřadu byli nemile překvapeni.

„Zdi jsou značně provlhlé, takže vznikají i plísně a sakrální památka celá trpí,“ řekl holčovický farář a správce místního kostela Pavel Zachrla. Vlhkost zdí i vzduchu v interiéru budovy se podepsala na dřevěné kazatelně, která byla vyrobena už v 17. století a byla v posledních letech pouze provizorně zpevněna čepy.

Souhra několika nepříznivých vlivů nakonec zapříčinila celkové zhroucení kazatelny a poničení hlavní sochy místního kostela Panny Marie.

Vytvoří se projektová dokumentace

Obecní úřad v Holčovicích si uvědomuje důležitost zachování církevní památky obce v co nejlepším stavu, a proto se rozhodl, že kostel podpoří finančním příspěvkem z rozpočtu obce. „Stav kostela nás samozřejmě velmi tíží, je to přece jenom významná památka tady v obci. Takové to látání, o které jsme se v posledních letech snažili vlastními silami už není na místě. Na náklady obce proto necháme zpracovat projektovou dokumentaci, na jejímž základě si pak církev může požádat o dotace,“ uvedl starosta Holčovic Pavel Šprinz. 

„V letošním rozpočtu obec na kostel vyčlenila dvě stě tisíc korun. Všechny peníze půjdou na zpracování podrobné projektové dokumentace, aby se mohly žádat dotace z evropských fondů na komplexní opravu kostela,“ doplnil farář Zachrla. Postupně by tak mělo dojít k odvodnění a zrekonstruování celého kostela.

Zničená kazatelna a socha projdou restaurováním

„Rozhodli jsme se, že převezeme rozbitou kazatelnu a sochu Panny Marie ke zrestaurování odborníky. Máme samozřejmě velký zájem na tom, aby se historické kousky kostela vrátily do původního stavu,“ podotkl Pavel Zachrla. „Situace znovu připomněla, že je skutečně potřeba dbát na záchranu památek v naší české vlasti,“ uzavřel holčovický farář.