V Krnově jsou v provozu nové veřejné toalety

V Krnově jsou v provozu nové veřejné toalety

Krnov - V centru Krnova byl 8. srpna zahájen provoz nových veřejných toalet, které se nachází v sousedství budovy městského úřadu na Vodní ulici. Vestavba sociálního zařízení s bezbariérovým přístupem a samostatným WC pro handicapované občany přišla městský rozpočet na 1,7 milionu korun.
Veřejné toalety provozuje obecně prospěšná společnost Chrpa sociální firma Slezské diakonie, která se jako jediná přihlásila na výzvu města Krnov. „Naše firma zaměstnává lidi se zdravotním postižením a minimálním vzděláním, kteří velmi těžce nacházejí uplatnění na trhu práce. Proto, když se naskytla příležitost ucházet se ve výběrovém řízení o provozování veřejného WC, ani chvíli jsme neváhali. Na veřejných WC nyní zaměstnáme dva pracovníky se zdravotním postižením,“ uvedl za společnost Chrpa Petr Světlík. Spolupráci mezi neziskovou organizací a městem přivítala i starostka Alena Krušinová: „Jsem ráda, že nám Chrpa vyšla vstříc, a oceňuji, že její klienti jsou ochotni takovou práci přijmout.“
Dosud bylo veřejné WC bezplatně k dispozici v prostorách pivnice na Hlavním náměstí. Nebylo ale vhodné pro vozíčkáře a řadu lidí od jeho použití odrazovala skutečnost, že k němu musí v dopoledních hodinách projít lokálem. Ke smlouvě s provozovatelem pivnice město přistoupilo před šesti lety, když zrušilo věčně rozbitou placenou mobilní WC buňku na parkovišti na náměstí Minoritů.

Provozní doba veřejných WC na Vodní ulici

  • pondělí až pátek (květen až září) 8.00 – 18.00
  • pondělí až pátek (říjen až duben) 8.00 – 16.00
  • sobota a neděle (květen až září) 8.00 – 18.00
  • sobota (říjen až duben) 8.00 – 11.00
  • neděle (říjen až duben) zavřeno
  • svátky aj. dle dohody s městem

Za užití WC je stanovena jednotná sazba 5 Kč/osoba.