V Linhartovech se opravují krajnice

Linhartovy - V loňském roce byl v na místní komunikaci v majetku města položen nový asfaltový povrch. V úterý 17. dubna 2012 byly zahájeny opravy krajnic v Linhartovech.

Krajnice je krajní část koruny pozemní komunikace, která již nepatří k vozovce. Skládá se ze zpevněné a nezpevněné části a může být od vozovky oddělena vodicí čarou. Komunikace uličního typu má obvykle místo krajnice zvýšený chodník, někdy však krajnice bývá i mezi vozovkou a chodníkem. Na dálnici je krajnice širší a slouží jako odstavný pruh.  

V Linhartovech ale v těsné blízkosti krajnice nepravidelně teče voda z drenáží, která erozivně působí na krajnici nově opravené silnice. Proto bylo rozhodnuto, že se provede komplexní oprava krajnice vybudováním betonových žlabů kolem silnice. Opravy budou zanedlouho dokončeny.

(20.4.2012)